Flowell

A hordozható Gasmet FTIR analizátor jól alkalmazható a talajban lévő üvegházhatású gázok (H2O, CO2, CH4, N2O, NH3, CO) mérésére, az ún. fluxuskamrás módszer segítségével, ezáltal vizsgálható a talajok emissziója valamint elnyelő hatása. A vizsgált talajon a fluxus kamrát elhelyezve 24 óra elteltével stabilizálódik a kamrában a talaj által emittált gázok koncentrációja, amelyek ezután az FTIR analizátor segítségével 10-15 perces méréssel meghatározhatóak. A módszer felhasználható klímaváltozással kapcsolatos kutatásokban, pl. különböző szubsztrátumok hatásának vizsgálatára a talajok üvegházhatású gáz kibocsátására.

                                                          

Mérési kampány a kanadai High Arctic közelében Gasmet DX4015 analizátorral és házi készítésű kamrákkal.

 Az FTIR technológia sajátosságaiból adódóan az analizátor számos egyéb feladatra alkalmazható, amelyek során különféle gázok mérésére van szükség. Az FTIR módszerrel elméletileg minden olyan gáz koncentrációja meghatározható, amelynek van spektrális fényelnyelése az infravörös tartományban. Számos gáz rendelkezik ezzel a tulajdonsággal: szervetlen gázok (CO, CO2, NH3, HCl, HF, vízgőz, NO, N2O, NO2) valamint számos szerves vegyület (alkánok, alkének, alkoholok, aldehidek, ketonok, aromás vegyületek, stb.). Ebből adódóan az FTIR analizátor rendkívül széles körben alkalmazható gázanalitikai feladatokban. A műszer több száz vegyület meghatározására alkalmas elméletben, a gyakorlatban egy mintában (mátrixban) mérhető gázkomponensek száma durván 50 komponensre korlátozódik.

 Mivel az infravörös spektrum ujjlenyomatszerűen jellemző az adott gázra, ezért a módszer ismeretlen gázkomponensek minőségi azonosítására is alkalmazható.

 Az ÜHG alkalmazásról, valamint a mérőműszerről, a mérési módszer alkalmazhatóságáról, korlátairól részletesebb információt itt találhatnak.